ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΝΤΖΗ

Η σοφία των αρχαίων

Σήμερα, η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι η σοφία των αρχαίων είχε γερές βάσεις και κατατάσσει αυτόν τον πολύτιμο κόκκινο καρπό στις σούπερ τροφές.

ME AΓΑΠΗ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

3η Γενιά & συνεχίζουμε


1974: Ξεκίνησε η εμπορική δραστηριότητα της οικογένειας Χαντζή, παράλληλα με τη γεωργική εκμετάλλευση των κτημάτων της.

1992: Ιδρύθηκε η οικογενειακή εταιρεία Δημήτριος Αχ. Χαντζής Α.Ε.Β.Ε. σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2.500 m2.

1997: Συμμετοχή της οικογένειας στην ίδρυση της εταιρείας Mantis Α.Ε.Β.Ε. με εισαγωγή προϊόντων όπως το Red Bull, καθώς επίσης εξαγωγές προϊόντων.

2001: Συμμετοχή της οικογένειας στην ίδρυση της εταιρείας Fortis, με σκοπό τη διανομή προϊόντων.

2001: Ίδρυση της εταιρείας Ερμής Διανομές Θεσσαλίας Α.Ε., με σκοπό την εμπορία προϊόντων και τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

2010: Καλλιέργεια ιδιόκτητων κτημάτων με δένδρα ροδιάς, κερασιάς και μηλιάς.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Η εταιρεία Ερμής Διανομές Θεσσαλίας Α.Ε. ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί μία οικογενειακή επιχείρηση της οικογένειας Χαντζή.

Η εταιρεία Ερμής Διανομές Θεσσαλίας Α.Ε. στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (ιδιοκτησίας των μελών της οικογένειας) 2.500 m2 στο 4 χλμ. Τρικάλων – Λάρισας.

Στις εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνονται τα γραφεία της εταιρείας, οι αποθηκευτικοί χώροι, τα ψυγεία και το συσκευαστήριο.

Επίσης, η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, καθώς επίσης σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων – απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.